S politováním musím oznámit,

že masáže jsou už ukončené.

 
Důvody jsou zdravotní a změna přístupu finančního úřadu směrem k likvidaci drobného podnikání. K zvýšeným administrativním nákladům a neúměrným sankcím bývalý ministr financí A. Babiš prohlásil: "Na trhu nemají místo firmy, které negenerují dostatečný zisk, aby to mohly zaplatit." To já jsem nikdy negeneroval z důvodu jiných priorit.
Neobjednávejte se prosím.

Dotek je základní mezilidský komunikační prostředek. Byl tu dříve než první náznaky řeči. Člověku je proto už od nepaměti vrozena schopnost komunikace dotekem. Má schopnost vyvolávat silné emoční a energetické stimulace. Proto jsou jeho léčivé možnosti tak dobře využitelné k preventivní ochraně před především civilizačními chorobami. Uvolnění napětí fyzického i psychického je sice základní, nikoliv však jediné. Naučme se dotek přijímat, vnímat a prožívat. Je to léčivé a je to příjemné. Hodně léčivé a hodně příjemné.

Dobře profesionálně provedená relaxační prožitková masáž je vrcholnou formou emocionálně stimulačního dotyku.

Prožitkové masáže jsou určeny pro citlivé ženy, které očekávají víc, než pouhé prohnětení svalů.