Dotek je základní mezilidský komunikační prostředek. Byl tu dříve než první náznaky řeči. Člověku je proto už od nepaměti vrozena schopnost komunikace dotekem. Má schopnost vyvolávat silné emoční a energetické stimulace. Proto jsou jeho léčivé možnosti tak dobře využitelné k preventivní ochraně před především civilizačními chorobami. Uvolnění napětí fyzického i psychického je sice základní, nikoliv však jediné. Naučme se dotek přijímat, vnímat a prožívat. Je to léčivé a je to příjemné. Hodně léčivé a hodně příjemné.

Dobře profesionálně provedená relaxační prožitková masáž je vrcholnou formou emocionálně stimulačního dotyku.

Prožitkové masáže jsou určeny pro citlivé ženy, které očekávají víc, než pouhé prohnětení svalů.