Jak si prožít Tantru.

19.06.2013 16:34

Víte co Tantra je a co není?

(Napsáno pro portál i60.cz)

Evropa měla tak trochu smůlu.

Můžeme si ale za to také sami. Nejen, že nám tu kdysi Římané úspěšně mýtili keltské tradice, ale i že jsme se zhlédli v něčem, čemu říkáme hrdě civilizace a myslíme tím samozřejmě tu naši. Pokud mluvíme o civilizacích jiných, dáváme jim hned pejorativní označení „primitivní“.  Tak zatím, co v některých částech světa jsou tradice vývoje duchovních směrů mnoho tisíc let staré, my až teď zjišťujeme, že nám chybí a hledáme odkud a od koho bychom něco přejali. Ať už je to spiritualita severoamerických indiánů, či východní učení. Jóga, Tai-tchi, atd… S nimi k nám přišla i povědomost o Tantře. Dost  zkreslená povědomost. Asi většina z nás se domnívá, že když se k nějakým erotickým aktivitám zapálí svíčky a pustí meditativní hudba je to Tantra. Není to tak úplně pravda.

 

Tantra je cesta.

Tantra je především cesta duchovního vývoje a způsob vnímání světa. Jedná se o filozofii, která má mnoho různých variant a podob. Je to široký proud. Proto si může každý svoji osobní cestu a také zůstat otevřený dalším filozofiím a pohledům na svět. Především tanrik není asketa a přitom zůstává skromným člověkem. Tantra preferuje kvalitu před kvantitou.Život se žije pomalu, avšak maximálně intenzívně. Tantra věnuje pozornost pečlivé přípravě s ohledem i na duchovní rozměr všech lidských činností.          Nás Evropany zaujala nejvíce oblast erotiky.

 

Světlo. tma, nahoře, dole, moudrost, blbost a další protiklady.

Tantra má poněkud jiný pohled na protipóly. Nevidí je jako samostatné. Vidí je jako součást jednoho celku. A také s nimi jako s celkem pracuje. Tantrik nevidí tmu, pouze jako opak tmy. Tma je pro něj jeden prostor, a světlo vznikne jeho osvětlením. Zima je něco, co je připraveno k ohřátí, dole je připraveno k vyzvednutí, špatné není jen opak  dobrého, nýbrž začátek (a nebo konec) dobrého. Tantrik přistupuje k věcem a jevům jako celku, který obsahuje oba protipóly. Může poté ovlivnit jejich poměr. Samozřejmě je snaha o to, aby to bylo od nižší úrovně k vyšší. I člověk je bytost, která i když není dokonalá, je to prostor pro výchovu a vzdělání. Proto má svou hodnotu. Tantrik všeobecně vidí hodnotu i v záporech. Zápor je totiž základním předpokladem pro vytvoření kladné hodnoty.

 

Jak je to s tou erotikou?

Stejně jako s ostatním. Především je v Tantře oblast erotiky velmi otevřená a vnímána jako důležitá součást života. A to nejen na čistě biologické rovině, ale i jako součást duchovních prožitků. Erotiku tedy nevnímá jako projev „nízkých pudů“, ale jako úžasně bohatý prostor pro tělesné prožitky, prožitky vzájemnosti, rozvoj vnitřní tělesné i duchovní síly. Sexuální energie je jedna z nejsilnějších, které působí v našem těle. Jejím poznáním a ovládáním dostáváme významný nástroj k harmonizaci, posílení a léčení sebe, jako tělesně-duchovní bytosti.

Erotika je dnes všeobecně považována za něco „nízce“ živočišného, co je třeba nejprve obalit „vyšším“ obalem společenských a citových vazeb, emoční sounáležitostí atd. Teprve poté jsme ji schopni akceptovat společensky i vnitřně jako něco „čistého“ a obohacujícího.

Tantra vidí erotiku už od prvopočátku jako něco přirozeně čistého, co je vhodným prostorem pro rozvoj a kultivaci osobnosti a hluboké tělesné i duchovní prožitky. To, že tantrická erotika je nejsilnější ve dvojici, to snad není třeba ani uvádět.

 

Tantrické masáže.

Dnes se s prožitkem Tantry můžete setkat při tantrické masáži. Je to specifický rituál dávání a přijímání doteků. Je to naladění na určitý neobvyklý způsob vnímání a tím i přístup k jindy nedostupným zážitkům. Je to velmi příjemný prožitek sebe sama, svého těla, své duše a jejich provázanost. Okamžiky, kdy se můžete ponořit zcela do sebe za pomoci laskavých, profesionálně cílených a energeticky silných doteků zkušeného mystika. Masáž není omezena předsudky a konvencemi. Proto je vám otevřena celá škála prožitků, včetně prožitků hluboce intimních a bývá to samozřejmou částí masáže. Masér vás těmito prožitky bezpečně a citlivě provází.

Jelikož se také názvem „tantrická masáž“ označuje ledacos, můžete se někde setkat s něčím úplně jiným, než to, co jsem zde popisoval.